11. Akustické – zvukové vlnenie

Vyučujúci: Kudeľčík
Miestnosť:
BB422
Maximálny počet študentov:
5

Šírenie akustického vlnenia v priestore, vlnová rovnica, rovnica postupnej vlny, akustický tlak. Meranie rýchlosti a analýza zvukového signálu, prípadne rázov vlnenia.

12. Ultrazvukové vlnenie

Vyučujúci: Kudeľčík
Miestnosť:
BB422
Maximálny počet študentov:
5

Cvičenie sa zameriava na oboznámenie sa s generáciou, vlastnosťami a aplikáciou ultrazvukových vĺn. Generovanie ultrazvukových vĺn vo vzduchu a v kvapaline. Určenie vlnovej dĺžky zdroja pomocou akustickej rezonancie.


Tieto cvičenia nemôžu byť realizované súčasne. Z toho dôvodu uveďte prosím do poznámky, pre ktoré cvičenie rezervujete tento termín.

Trvanie jedného cvičenia je 50 minút.