12. Transkutánna elektrická stimulácia nervov – “Ako elektricky stimulovať svaly”

V rámci predmetu Senzory a meracie metódy si môžu študenti vyskúšať ako elektricky stimulovat svaly.

[dopbsp id=12 lang=en]