14. Biosignály ľudského tela

Meranie biosignálov – EKG, EEG, srdcova frekvencia, simulátor pacienta.