14. Meranie vlasností LED a laserových diód

Vyučujúci: Mizera
Miestnosť:
BJ002
Maximálny počet študentov:
5

Študent sa počas merania oboznámi s rozdielom medzi LED a laserovou diódou. V rámci merania má študent možnosť namerať štandardné charakteristiky LED diódy akými sú napr. volt-ampérová charakteristika alebo spektrálna charakteristika. V prípade laserovej diódy sú to napríklad L-I charakteristiky alebo spektrálna charakteristika laserovej diódy. Porovnaním spektrálnych charakteristík jednotlivých diód  sa dajú pozorovať zásadne rozdiely medzi LED a laserovou  diódou.

Trvanie jedného cvičenia je 50 minút.