16. Akustické – zvukové vlnenie

Šírenie akustického vlnenia v priestore, vlnová rovnica, rovnica postupnej vlny, akustický tlak. Meranie rýchlosti a analýza zvukového signálu, prípadne rázov vlnenia.