17. Ultrazvukové vlnenie

Oboznámenie sa generáciou, vlastnosťami a aplikáciou ultrazvukových vĺn. Generovanie ultrazvukových vĺn vo vzduchu a v kvapaline. Určenie vlnovej dĺžky zdroja pomocou akustickej rezonancie.