18. Optické vlákno ako teplomer

Dozviete sa, čo je optické vlákno, ako sa svetlo šíri optickým vláknom. Využitie optického vlákna ako senzora. Ukážka teplotného senzora.