19. Meranie kvality elektrickej energie

Praktické ukážky merania kvality elektrickej energie použitím certifikovaných analyzátorov kvality. K dispozícii budú dve merania, z ktorých jedno bude merať vplyv implementácie moderných zariadení do domácnosti a ich dopad na kvalitu elektrickej energie a druhé meranie bude zamerané na ukážku šírenia harmonických zložiek a poklesov napätia s využitím modelu 22 kV vedenia.

[dopbsp id=19 lang=en]