21. Meranie charakteristík vybraných elektrických prvkov

Vyučujúci: Šebök
Miestnosť:
BJ016
Maximálny počet študentov:
16

Cieľom merania je oboznámiť sa s rôznymi metódami merania charakteristík elektrických prvkov.

Trvanie jedného cvičenia je 50 minút.