24. Optické prenosové systémy (Čistenie, zalamovanie a zváranie opt. vlákien, opt. časový reflektometer)

Vyučujúci: Litvik
Miestnosť:
BD330
Maximálny počet študentov:
10

Cvičenie je zamerané na vlastnosti optických vlákien s ukážkou ich očistenia, zalomenia a zvárania,
ďalej merania optickým reflektometrom (princípu a použitia) a merania tlmenia optického vlákna.

Trvanie jedného cvičenia je 50 minút.