24. Skúšanie a meranie na akumulátoroch

Cieľom merania je oboznámiť sa s konštrukciou akumulátora a z jeho základnými pravidlami údržby.