25. Meranie na jednosmerných motorčekoch používaných v motorových vozidlách

Cieľom merania je oboznámiť sa s funkciou jednosmerných motorčekov s cudzím budením pri meraní ich regulačnej a zaťažovacej charakteristiky.

[dopbsp id=25 lang=en]