26. Meranie na alternátore pre motorové vozidlá

Cieľom merania je oboznámiť sa s vlastnosťami alternátora pre motorové vozidlá a experimentálne určiť niektoré dôležité charakteristiky alternátora.

[dopbsp id=26 lang=en]