27. Implementácia protokolu IPv6 do LAN siete, základná konfigurácia smerovača a počítačov. Konfigurácia prístupu k sieťovým zariadeniam pomocou protokolu SSH

Konfigurácia testovacej IP siete využívajúcej dual-stack, t.j. paralelné využitie protokolov IPv4 a IPv6. Študenti si vyskúšajú konektivitu do Internetu iba prostredníctvom IPv6 protokolu a potom aj prostredníctvom protokolu IPv4.

[dopbsp id=27 lang=en]