28. Od 3D skenu po 3D tlač

Vyučujúci: Štech, Kamencay
Miestnosť:
BD334
Maximálny počet študentov:
10

Cvičenie bude zamerané na techniky tvorby 3D modelov (napr. pomocou skenovania, modelovania, či fotogrametrie) a ich následnej tlače pomocou rôznych 3D tlačiarní (strunové, práškové, MSLA).

Trvanie jedného cvičenia je 50 minút.