28. Optické prenosové systémy

Cvičenie zamerané na vlastnosti optických vlákien s ukážkou ich očistenia, zalomenia a zvárania, ďalej merania optickým reflektometrom (princípu a použitia) a merania tlmenia optického vlákna.

[dopbsp id=28 lang=en]