29. Meranie spektrálnej charakteristiky optického zdroja (LED, laser), meranie disperzie optického vlákna.

Staň sa odborníkom na najmodernejšie sieťové technológie. Naučíš sa ako pracovať s optickým vláknom a dozvieš sa ako bude vyzerať budúcnosť high-speed internetového pripojenia.

[dopbsp id=29 lang=en]