3. Čo sa skrýva v čiarových kódoch

Vyučujúci: Vestenický
Miestnosť:
AB320
Maximálny počet študentov:
10

Ukážka dekódovania obsahu populárneho QR kódu pomocou jednoduchých 
logických a aritmetických operácií v MS Exceli zahŕňa odmaskovanie kódu, 
určenie typu obsahu (numerický, alfanumerický, bajtový), druhu kódovej 
stránky a extrahovanie informácie z kódu.

Trvanie jedného cvičenia je 100 minút.