30. Antény. DVB-T/C/S, reťazec, zloženie multiplexu

Prenos digitálnych informácií rádiovým kanálom, digitálny systém pre prenos súčasnej televízie DVB-T/T2, digitálne modulácie a princíp I/Q, multiplex OFDM, základné kvalitatívne a kvantitatívne parametre signálu DVB-T/T2 a ich praktické meranie, vplyv rádiového kanála na prenos signálov, antény a obvody pre techniku vysokých frekvencií, praktické meranie RF spektra a obvodov pre techniku vysokých frekvencií.

[dopbsp id=30 lang=en]