31. Spracovanie akustických signálov

Praktické cvičenie poskytne účastníkom vedomosti o tvorbe, prenose a zachytení zvuku človekom, prakticky si vyskúšajú zaznamenať zvuk do PC, vizualizovať ho, spracovať a reprodukovať zaznamenaný zvuk.

[dopbsp id=31 lang=en]