32. Porovnanie slnečného a umelého svetla

Praktické cvičenie poskytne účastníkom na základe priamych meraní vedomosti o svetelnom spektre Slnka v porovnaní s umelými zdrojmi (žiarovka, žiarivky rôznych typov, LED a pod.). Účastníci si tiež vytvoria obraz o vhodnosti používania umelých svetelných zdrojov.

[dopbsp id=32 lang=en]