34. Použitie mikrokontrolérov pre riadenie

Praktické cvičenie poskytne účastníkom na základe práce s mikrokontrolérmi platformy Arduino základné vedomosti o spôsobe ich programovania. Dosiahnuté výsledky budú napríklad rozsvecovanie LED svetelných hadov, generovanie akustických signálov (pieseň), zmena ich činnosti podľa pokynu obsluhy (riadenie vypínačmi a tlačidlami) a pod.

[dopbsp id=34 lang=en]