35. Rozhodovanie pomocou logických obvodov

Praktické cvičenie poskytne účastníkom na základe práce s logickými členmi (AND, NAND, OR, NOR, …) a/alebo s vývojovým prostredím NI Multisim pochopiť ich základné vlastnosti. Na základe slovnej úlohy sa účastníci naučia zostaviť požadovanú logickú funkciu, hardvérový logický obvod a realizovať ho.

[dopbsp id=35 lang=en]