36. Meranie odporov a polovodičových súčiastok

Praktické cvičenie poskytne účastníkom na základe priameho merania na odporoch a diódach (podľa dohody aj stabilizátoroch, bipolárnych a unipolárnych tranzistoroch rôznych typov, tyristoroch apod.) pochopiť ich základné vlastnosti a parametre (práca s DC/AC/impulzným elektrickým signálom, linearita/nelinearita AVCH, prúdové a výkonové zaťaženie ai.).

[dopbsp id=36 lang=en]