38. Komunikácia v dátovej sieti

Praktické cvičenie poskytne účastníkom vedomosti o vytvorení štruktúry PC siete, na základe čoho prakticky vytvoria základnú konfiguráciu lokálnej siete zariadení, vrátane nastavenia sieťových prvkov.

[dopbsp id=38 lang=en]