39. Virtuálne TV štúdio

Študenti sa na cvicení naučia pracovať s virtuálnym štúdiom Trikaster (Obrazová a zvuková réžia, kľúčovanie, virtuálne TV štúdio, live strih.)