40. Od 3D skenu po 3D tlač

Cvičenie bude zameraná na techniky tvorby 3D modelov (napr. pomocou skenovania, modelovania, či fotogrametrie) a ich následnej tlače pomocou rôznych 3D tlačiarní (strunové, práškové, MSLA).

[dopbsp id=40 lang=en]