41. Tvorba hry pre virtuálnu realitu

Cieľom cvičenia je nadobudnúť vedomosti o tvorbe počítačových hier vo virtuálnej realite. Účastníci si prehĺbia znalosti jazyka C#, programovania aplikácie v reálnom čase s virtuálnym priestorom a pokročilé postupy obejktového programovania.