6. Riadenie modelu robotického ramena

Koncový uchopovací efektor so 4 servami bude cez jednoduchý driver ovládaný mikropočítačom MSP430F5529. Študenti sa na praktickom príklade naučia používať perifériu časovača (PWM), vstupno-výstupné porty a hodinový modul mikropočítača.

[dopbsp id=6 lang=en]