8. Termovízna diagnostika vybraných komponentov automobilu

Meranie rozvodov tepla, ohrievanie zadného a čelného skla automobilu.