9. Vnútorná diagnostika vybraných komponentov automobilu

OBD diagnostika jednotlivých elektronických komponentov s využitím diagnostického systému BOSCH KTS 520.