stanislav-absolvent

Stanislav, absolvent odboru Digitálne technológie

Projektový manažér - UniControls

“ Už sedem rokov po ukončení štúdia na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline pracujem pre zahraničnú firmu. V praxi sa presviedčam, že tých päť rokov štúdia bol môj najlepšie investovaný čas. Každodenne v práci využívam získané vedomosti zo štúdia, ktoré ďalej rozvíjam a prehlbujem. V práci využívam poznatky zo sieťových technológií pri návrhoch softvérových riešení, ktoré následne overujem v praxi. ”