Умови вступу на FEIT UNIZA

Основною умовою для вступу на ступінь бакалавра (навчальна програма першого ступеня) у FEIT UNIZA є отримання повної середньої загальної освіти або повної середньої професійної освіти (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z.).

У випадку іноземного заявника (абітурієнта), або для студента, який закінчив школу за кордоном, основною умовою для вступу на навчання є освіта, порівнянна з освітою в Словацькій Республіці, завершена підсумковою атестацією та отриманням свідоцтва про закінчення повної загальної середньої освіти. Абітурієнт, який отримав середню освіту за кордоном, додає до заяви про вступ в університет, або не пізніше адміністративного запису на навчання, рішення про визнання свідоцтва та додатку про закінчення повної загальної середньої освіти (нострифікація), яке видає відповідне міністерство у Словацькій Республіці.

Для навчання на факультеті вимагається письмове та усне володіння словацькою або чеською мовами. Абітурієнт, який отримав середню освіту за кордоном (крім Чеської Республіки, за умови навчання чеською мовою) і подає заяву на навчання словацькою мовою, подає разом із заявою про навчання в університеті, або щонайпізніше в день адміністративного запису на навчання, сертифікат/документ про рівень знання словацької мови не нижче B1 (пройти такий курс можна при університеті UNIZA ще перед початком процедури прийому).

Термін подачі заявки:
до 31.03.2023р

Термін процедури прийому:
20.06. – 21.06.2023

Наступні умови прийому

1. Прийняття на навчання без вступного іспиту на навчальні програмами FEIT, крім програми мультимедійних технологій:

Без вступного іспиту будуть прийняті випускники середніх шкіл, які успішно навчались та під час навчання займали 1,2 3-ті місця, в обласних чи принаймні на районних предметних олімпіадах з математики, фізики та інформатики, також міжнародних і всеукраїнських конкурсах, пов’язаних зі змістом навчальної програми, SOČ або Technickej myšlienky roka FEIT UNIZA або успішно склали державну підсумкову атестацію з предметів математика або фізика чи інформатика з підсумковою оцінкою 1 або 2 (за словацькою шкалою).

 

2. Вступний іспит на навчальні програми FEIT, крім програми мультимедійних технологій

 • Усі абітурієнти, які не відповідають умовам вступу без вступного іспиту, складатимуть вступний іспит.
 • Вступний іспит проводиться у формі тесту із засвоєних знань програми загальноосвітньої школи.
 • Окремі питання тесту з області:
 • Зразки питань з тесту вступного іспиту
 • За правильні відповіді кандидат може отримати від 0 до 100 балів.
 • Мінімальний прохідний бал не менше 61%.
 • Заявники з особливими потребами на їхнє прохання та на основі оцінки їхніх особливих потреб відповідно до §100 абз. 9 букв б) Закону про університети декан визначає форму вступного іспиту та спосіб його проведення, враховуючи його особливі потреби та відповідно до Smernicou č.198 «Підтримка вступників та студентів з особливими потребами в університеті». Жилінський університет в Жиліні.
 • Під час вступного іспиту вступник зобов’язаний пред’явити посвідчення особи та копію атестата (свідоцтва та додатку) про середню освіту. Якщо вступник не має атестата про закінчення середньої школи, він повинен подати його не пізніше дня адміністративного запису до ВНЗ.

3. Вступний іспит за навчальною програмою мультимедійні технології

Абітурієнти навчальної програми мультимедійні технології складають вступний іспит, який складається з трьох частин:

 •  презентація мотивації вступника до навчання за даною програмою,
 •  оцінка академічних результатів абітурієнта та загальний світогляд абітурієнта,
 • презентація мультимедійної діяльності заявника та його навичок та знань з середньої школи, включаючи роз’яснення процедур і технік, які використовувалися в проекті.

Оцінювання:

 • На основі вступного порядку на навчання приймаються:
  • а) абітурієнти, які виконали умови для вступу на навчання без вступного іспиту,
  • б) абітурієнти, які склали вступний іспит і потрапили до списку зарахованих.
 • При формуванні списку зарахованих абітурієнтів, які склали вступний іспит, приймається рейтинг абітурієнтів, визначена відповідною кількістю балів, набраних абітурієнтами під час перевірки знань за програмою загальноосвітньої школи, а також рішенням деканату факультету про остаточну кількість прийнятих абітурієнтів. Остаточну кількість прийнятих абітурієнтів визначає декан, виходячи з обсягу даної навчальної програми.
 • Про результати прийому вступники інформуються через сайт UNIZA, а Рішення про зарахування/відмову на навчання надсилається їм поштою не пізніше 30 днів з дати вступного іспиту.
 • В рішенні про зарахування на навчання, яке буде надіслано вступнику буде вказано усі подальші інструкції щодо адміністративного запису на навчання.

Прийом іноземних студентів

 • Умови прийому для іноземних абітурієнтів діють як і для абітурієнтів зі Словаччини. Іноземні студенти, які навчаються мовою, відмінною від державної, сплачують плату за навчання відповідно до умов, визначених у § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Вартість навчання визначається директивою UNIZA та публікується на відповідний навчальний рік на веб-сайті університету.
 • Іноземні студенти, які навчаються словацькою мовою, не платять за навчання. Вступники, які не володіють словацькою чи чеською мовами, повинні успішно пройти мовну підготовку принаймні на рівні В1 (з можливістю проходження в UNIZA). Для іноземних заявників, прийнятих на основі міждержавних угод, двосторонніх контрактів або стипендіатів уряду Словаччини, застосовуються умови, зазначені у відповідних документах.

Підготовчі курси

За тиждень до початку навчання на FEIT ми організовуємо курси покращення навичок з математики та фізики для першокурсників бакалаврату. Після закінчення курсів студенти зазвичай не мають проблем з математикою та фізикою на FEIT.

Cookie Consent with Real Cookie Banner