Inžinierske štúdium

Inžinierske štúdium u nás na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií  je určené pre absolventov bakalárskeho stupňa štúdia (nielen na FEIT). Vďaka nemu môžeš získať úplné vysokoškolské vzdelanie a stať sa vysokokvalifikovaným odborníkom vo svojom odbore. Dobré kontakty a spolupráca našej fakulty zaručujú, že naši študenti môžu realizovať svoju prax u svojich potenciálnych zamestnávateľov.

Po skončení štúdia našich inžinierskych programov budeš mať širokú možnosť uplatnenia a je len na tebe, ktorú si vyberieš!

Študijné programy pre inžinierske štúdium

 • Študijný odbor elektrotechnika
  • biomedicínske inžinierstvo
  • fotonika
  • výkonové elektronické systémy- špecializácia autotronika
  • výkonové elektronické systémy - špecializácia elektroenergetika
  • výkonové elektronické systémy - špecializácia elektrické pohony
  • výkonové elektronické systémy - špecializácia výkonová elektronika
 • Študijný odbor informatika
  • multimediálne inžinierstvo
  • telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo
 • Študijný odbor kybernetika
  • riadenie procesov

 

Viac informácií v letáku.

Súhlas so súbormi cookie s Real Cookie Bannerom