Prihláška

Ukončil si stredoškolské vzdelanie s maturitou
Máš zodpovedajúce výsledky štúdia zo strednej školy? Berieme Ťa bez prijímačiek!
Si úspešným riešiteľom v niektorej z predmetových olympiád v matematike, fyzike a informatike, medzinárodných a národných súťaží súvisiacich s obsahom študijného programu, SOČ alebo Technickej myšlienky roka FEIT UNIZA Technickej myšlienky roka FEIT UNIZA? Berieme Ťa bez prijímačiek!
Prijímačky sú brnkačka, detailné informácie nájdeš na webe.

Nevyžadujeme lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k štúdiu a študentom so špecifickými potrebami poskytujeme podporné služby.

Prihlášku je potrebné

  • vytlačiť
  • podpísať
  • naskenovať (fotka z mobilu)
  • nahrať do systému Elektronická prihláška
  • prihlášku nemusíš posielať poštou – akceptujeme podanie prihlášky elektronicky


Podaj prihlášku

Nezabudni to stihnúť do 30. 4. 2024. Prihlášku môžeš podať aj na viac študijných programov, no musíš podať prihlášku na každý študijný program osobitne a zaplatiť príslušný poplatok.

Bez prijímačiek

Na štúdium budú prijímaní uchádzači bez prijímacej skúšky formou výberového konania (okrem uchádzačov o štúdium študijného programu multimediálne technológie), ak spĺňajú zákonné podmienky a tiež podmienky FEIT pre bakalárske štúdium (viď. Podmienky prijatia). V prípade, že uchádzač dodal všetky požadované prílohy k prihláške na štúdium, prijímacie konanie prebieha bez osobnej účasti uchádzačov.
Prijímacia skúška pre študijný program multimediálne technológie.

Počkaj na vyrozumenie

Poštár zvoní vždy dvakrát a do 30 dní od prijímacieho konania čakaj od nás list s rozhodnutím o tvojom prijatí.

Súhlas so súbormi cookie s Real Cookie Bannerom