Prihláška

Ukončil si stredoškolské vzdelanie s maturitou
Máš zodpovedajúce výsledky štúdia zo strednej školy
A ak chceš výhodu, získaš ju účasťami na SOČ, vedomostných olympiádach, prípadne iných súvisiacich súťažiach

Nevyžadujeme lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k štúdiu a študentom so špecifickými potrebami poskytujeme podporné služby.

Prihlášku je potrebné

  • vytlačiť
  • podpísať
  • naskenovať (fotka z mobilu)
  • nahrať do systému Elektronická prihláška
  • prihlášku nemusíš posielať poštou – akceptujeme podanie prihlášky elektronicky
V prípade, že nemáš potvrdenú prihlášku strednou školou, ako prílohu vyžadujeme kópie koncoročných vysvedčení.


Podaj prihlášku

Nezabudni to stihnúť do 31. 3. 2022. Prihlášku môžeš podať aj na viac študijných programov, no musíš podať prihlášku na každý študijný program osobitne a zaplatiť príslušný poplatok.

Bez prijímačiek

Na štúdium budú prijímaní uchádzači bez prijímacej skúšky formou výberového konania (okrem uchádzačov o štúdium študijného programu multimediálne technológie), ak spĺňajú zákonné podmienky a tiež podmienky FEIT pre bakalárske štúdium (viď. Podmienky prijatia). V prípade, že uchádzač dodal všetky požadované prílohy k prihláške na štúdium, prijímacie konanie prebieha bez osobnej účasti uchádzačov.
Prijímacia skúška pre študijný program multimediálne technológie.

Počkaj na vyrozumenie

Poštár zvoní vždy dvakrát a do 30 dní od prijímacieho konania čakaj od nás list s rozhodnutím o tvojom prijatí.