Prihláška

- POZOR VÝNIMKA -

V súčasnosti môže byť podaná prihláška bez potvrdenia strednou školou. Potvrdenie strednou školou je možné dodatočne doložiť spolu so zaslaním vysvedčenia zo 4. ročníka a maturitného vysvedčenia.

Vezmeme ťa na základe výsledkov zo strednej školy. Prednostne, ak splníš pár podmienok:

 

Ukončil si stredoškolské vzdelanie s maturitou
Máš zodpovedajúce výsledky štúdia zo strednej školy
A ak chceš výhodu, získaš ju účasťami na SOČ, vedomostných olympiádach, prípadne iných súvisiacich súťažiach

Nevyžadujeme lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k štúdiu a študentom so špecifickými potrebami poskytujeme podporné služby.

Podaj prihlášku

Nezabudni to stihnúť do 30. 4. 2020. Prihlášku môžeš podať aj na viac študijných programov, no musíš podať prihlášku na každý študijný program osobitne a zaplatiť príslušný poplatok.

Bez prijímačiek

Potešíme ťa, na štúdium budú prijímaní uchádzači bez prijímacích skúšok (okrem uchádzačov o štúdium študijného programu multimediálne technológie), ak spĺňajú zákonné podmienky na bakalárske štúdium.
Zároveň rušíme prijímačky pre študijný program Multimediálne technológie. Tento rok (t.j. 2020 v súvislosti s COVID19) nebude realizovaná prijímacia skúška, t. j. študenti budú prijatí na štúdium na základe výsledkov zo strednej školy.

Počkaj na vyrozumenie

Poštár zvoní vždy dvakrát a do 30 dní od prijímacieho konania čakaj od nás list s rozhodnutím o tvojom prijatí.