Prihláška

Vezmeme ťa na základe výsledkov zo strednej školy. Prednostne, ak splníš pár podmienok:

 

Ukončil si stredoškolské vzdelanie s maturitou
Máš zodpovedajúce výsledky štúdia zo strednej školy
A ak chceš výhodu, získaš ju účasťami na SOČ, vedomostných olympiádach, prípadne iných súvisiacich súťažiach

Nevyžadujeme lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k štúdiu a študentom so špecifickými potrebami poskytujeme podporné služby.

Podaj prihlášku

Nezabudni to stihnúť do 31. 3. 2020. Prihlášku môžeš podať aj na viac študijných programov, no musíš podať prihlášku na každý študijný program osobitne a zaplatiť príslušný poplatok.

Bez prijímačiek

Potešíme ťa, na štúdium budú prijímaní uchádzači bez prijímacích skúšok (okrem uchádzačov o štúdium študijného programu multimediálne technológie), ak spĺňajú zákonné podmienky na bakalárske štúdium.
Ak sa hlásiš na študijný program multimediálne technológie, nedá sa nič robiť, osobná účasť na výberovom konaní je povinná. Nejde, ale o nič zložité. Iba absolvuješ pohovor zameraný na zistenie predpokladov pre štúdium v tomto programe (orientácia v oblasti multimediálnych technológií). Prijímacie konanie sa uskutoční 22. 6. 2020.

Počkaj na vyrozumenie

Poštár zvoní vždy dvakrát a do 30 dní od prijímacieho konania čakaj od nás list s rozhodnutím o tvojom prijatí.