Prihláška

Ukončil si stredoškolské vzdelanie s maturitou
Máš zodpovedajúce výsledky štúdia zo strednej školy
A ak chceš výhodu, získaš ju účasťami na SOČ, vedomostných olympiádach, prípadne iných súvisiacich súťažiach

Nevyžadujeme lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k štúdiu a študentom so špecifickými potrebami poskytujeme podporné služby.

Podaj prihlášku

Nezabudni to stihnúť do 31. 3. 2021. Prihlášku môžeš podať aj na viac študijných programov, no musíš podať prihlášku na každý študijný program osobitne a zaplatiť príslušný poplatok.

Bez prijímačiek

Na štúdium budú prijímaní uchádzači bez prijímacej skúšky (okrem uchádzačov o štúdium študijného programu multimediálne technológie), ak spĺňajú zákonné podmienky na bakalárske štúdium (viď. Základná podmienka prijatia). V prípade, že uchádzač dodal všetky požadované prílohy k prihláške na štúdium, prijímacie konanie prebieha bez osobnej účasti uchádzačov.
Prijímacia skúška pre študijný program multimediálne technológie.
Uchádzači o štúdium v študijnom programe multimediálne technológie absolvujú prijímaciu skúšku pozostávajúcu z troch častí:
  • prezentácia motivácie uchádzača o štúdium študijného programu,
  • zhodnotenia dosiahnutých študijných výsledkov uchádzača a všeobecného rozhľadu uchádzača,
  • prezentácia multimediálnych aktivít a stredoškolských znalostí uchádzača, vrátane objasnenia postupov a techník, ktoré boli použité.

Počkaj na vyrozumenie

Poštár zvoní vždy dvakrát a do 30 dní od prijímacieho konania čakaj od nás list s rozhodnutím o tvojom prijatí.