Ponuka FEIT špeciálnych cvičení pre stredné školy a gymnázia (2023/2024)

Veľmi radi Vás privítame v priestoroch Fakulty elektrotechniky a informačných technológií.

V prípade záujmu kontaktujte Ing. Marianu Kazimírovú – mariana.kazimirova@uniza.sk.

Študijný program na FEIT – Automatizácia

1. Šifrovanie a bezpečnosť medzi nami
2. Programovanie riadiacich systémov na báze PLC pre riadenie pohybu motora
3. Čo sa skrýva v čiarových kódoch
4. Riadenie priemyselných procesov pomocou PLC Simatic
5. Programovanie priemyselných robotov ABB
6. Riadenie modelu robotického ramena

Študijný program na FEIT – Biomedicínske inžinierstvo

7. Biosignály ľudského tela
8. Interakcia elektromagnetického poľa s biologickými štrukúrami 1
9. Interakcia elektromagnetického poľa s biologickými štrukúrami 2


Študijný program na FEIT – Elektrooptika

10. Určenie vlnovej dĺžky lasera a koherenčnej dĺžky laserových diód
11. Akustické – zvukové vlnenie
12. Ultrazvukové vlnenie
13. Optické vlákno ako teplomer
14. Meranie vlasností LED a laserových diód


Študijný program na FEIT – Elektrotechnika

15. Meranie kvality elektrickej energie
16. Meranie na modeli 22 kV siete
17. Začíname s ARM mikrokontrolérmi
18. Testovanie trakčných batérií v hraničných situáciách
19. Výkonová elektronika v praxi
20. Termovízna diagnostika vybraných komponentov automobilu
21. Meranie charakteristík vybraných elektrických prvkov
22. Virtuálna simulácia systémov automobilu


Študijný program na FEIT – Komunikačné a informačné technológie (Telekomunikácie)

23. Ako nastaviť IPv6 protokol v LAN sieti a pripojiť sa k Internetu novej generácie
24. Optické prenosové systémy (Čistenie, zalamovanie a zváranie opt. vlákien, opt. časový reflektometer)
25. Meranie spektrálnej charakteristiky optického zdroja (LED, laser), meranie disperzie optického vlákna
26. Antény, DVB-T/C/S, reťazec, zloženie multiplexu


Študijný program na FEIT – Multimédiálne technológie

27. Virtuálne TV štúdio (Live streaming)
28. Od 3D skenu po 3D tlač
29. Tvorba hry pre virtuálnu realitu
30. Úvod do 3D modelovania a 3D animácie (Blender)

 

Súhlas so súbormi cookie s Real Cookie Bannerom