Prihlásili ste sa na Fakultu elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline, ktorá Vám zabezpečí:

 • štúdium v akreditovaných študijných odboroch,
 • až 96 % uplatniteľnosť v odbore na Slovensku aj v zahraničí po úspešnom ukončení štúdia na FEIT,
 • moderné vzdelanie zamerané na budúcnosť v špičkovo vybavených učebniach a laboratóriách,
 • prospechové a odborové štipendium pre podporu vynikajúcich študentov, ktoré sa vypláca v rozsahu do 1 200 EUR,
 • možnosť získania ďalších štipendií za odborné činnosti vykonané v rámci fakulty,
 • ubytovanie pre každého prijatého prváka, ktorý nemá trvalý pobyt v Žiline,
 • jedno z najlepších stravovacích zariadení medzi univerzitami a to priamo v kampuse,
 • modernú univerzitnú knižnicu,
 • absolvovanie časti štúdia na významných zahraničných univerzitách,
 • prípravný kurz matematiky a fyziky, pre uľahčenie prechodu medzi stredoškolským a vysokoškolským štúdiom,
 • viac ako 20 druhov športov na univerzitných športoviskách,
 • bezplatné kurzy angličtiny a nemčiny zabezpečované v spolupráci našimi priemyselnými partnermi,
 • možnosť získania certifikátu „Manažér kvality“, s ktorým sa môžete uplatniť v oblasti riadenia kvality,
 • možnosť absolvovania Doplňujúceho pedagogického štúdia, vďaka ktorému budete môcť vyučovať na stredných školách,
 • získanie certifikátu CLAD – Certified LabVIEW Associate Developer, od spoločnosti National Instruments prostredníctvom LabVIEW Academy, ktorá pôsobí na našej fakulte. Tento certifikát predstavuje vynikajúcu vstupnú devízu pre uchádzačov o zamestnanie vo firmách zaoberajúcich sa automatizáciou, meraním, testovaním, priemyselnou výrobou alebo počítačovým videním v prostredí LabVIEW.
 • možnosť bezplatnej prípravy na získanie priemyselných certifikátov Cisco Certified Network Associate vo fakultnej Cisco akadémii,
 • možnosť absolvovania platenej praxe u našich priemyselných partnerov na Slovensku aj v zahraničí.

Život na FEIT

Absolventi